Vsakovací vrty

Vsakovací vrty jsou efektivním a ekologicky šetrným řešením pro odvodnění přebytečné vody z povrchů, jako jsou střechy, parkoviště nebo zahrady. Nabízíme specializované služby pro návrh a realizaci vsakovacích vrtů, které pomáhají minimalizovat dopad povrchové vody na váš pozemek a zároveň podporují udržitelné hospodaření s vodními zdroji.

Proces začíná důkladným průzkumem lokality a analýzou místních podmínek. Tato fáze je klíčová pro určení nejvhodnějšího typu a rozmístění vsakovacích vrtů, aby bylo dosaženo maximální efektivity vsakování a zároveň byly respektovány geologické poměry lokálity.

Naše technika vrtání umožňuje vybudovat vsakovací vrty s minimálním zásahem do okolního prostředí. Využíváme moderní metody a vybavení, které nám umožňují vytvářet vrty různých průměrů a hloubek, přizpůsobené specifickým potřebám každého projektu.

Po vybudování vrtů provádíme jejich vyplnění vhodným filtračním materiálem, jako je štěrk nebo perforovaná PVC trubka. Tento materiál umožňuje efektivní vsakování vody do podzemích vrstev a zároveň zabraňuje zanášení a ucpávání vrtů.

Vsakovací vrty jsou ideálním řešením pro oblasti s výskytem nepropustných jílových vrstev mocnějších více než 5 metrů pod úroveň terénu. Jsou také významným přínosem pro životní prostředí, neboť pomáhají obnovovat přirozený hydrologický cyklus a podporují infiltraci vody zpět do podzemních vodních zdrojů.

Ve VBV GEO se zavazujeme k poskytování špičkových řešení pro vsakovací vrty, které jsou navrženy s ohledem na udržitelnost a efektivitu. S naší odborností a zkušenostmi v oblasti vrtání můžete mít jistotu, že váš projekt bude realizován s nejvyšší kvalitou a odbornou péčí.

jak pracujem