Údržba vrtaných studní: Co byste měli vědět

Když se řekne vrtaná studna, mnoho lidí si představí nezávislost a čistou vodu prýštící z hlubin země. Ale každá studna, bez ohledu na to, jak dobře byla vyvrtána, vyžaduje dodržování určitých zásad při užívání tak, aby se zajistila její dlouhodobá funkčnost a kvalita vody. V tomto článku se podíváme na to, co by každý majitel vrtané studny měl vědět o její údržbě.

Musím vrtanou studnu začít využívat ihned po vyvrtání?

Ne, není to nutné. Je třeba počítat s tím, že voda v nově vyvrtané studni není čistá a pro její vyčištění je nutné vodu z vrtu určitou dobu čerpat, ale není zapotřebí toto čerpání zahájit ihned po vyvrtání.

Mám vodu z vrtané studny úplně odčerpávat?

Ne, opakované úplné odčerpávání vody z vrtané studny může naopak studnu poškodit. Opakované osušování stěn vrtu vede k zanášení perforace a tím k postupnému snižování vydatnosti studny. Ideální je z vrtu odčerpávat jen tolik vody, aby se hladina podzemní vody držela v bezpečné úrovni nad čerpadlem.

Kolik vody je vhodné z vrtané studny odebírat?

Množství odebírané vody je samozřejmě u každé vrtané studny individuální, je však vhodné dodržovat určité zásady. V ideálním případě je po zhotovení vrtu provedena hydrodynamická zkouška, která stanoví maximální vydatnost vrtané studny. Této vydatnosti by měl odpovídat i výkon instalovaného ponorného čerpadla. V opačném případě může postupným užíváním docházet k trvalému poškozování vodního zdroje.

Je vhodné si do vrtané studny instalovat vibrační čerpadlo?

Nikoliv, dlouhodobým používáním vibračního čerpadla je možné vrtanou studny zničit, a to především u vrtů vybudovaných v sedimentárních zeminách (písky, jíly). Vibrační čerpadlo je možné použít ke krátkodobém pročištění vrtu a je nutné neustále kontrolovat, zda nedošlo k postupné zakolmatování čerpadla ve vrtu. Vzhledem k jejich krátké délce je rovněž třeba se vyvarovat vzpříčení a zaklínění těchto typů čerpadel ve vrtu.

Ve vrtané studni postupně stoupá dno, je s tím možné něco dělat?

Ano, je to možné. V případě, že se užíváním vrtané studny postupně na dně vrtu usazují sedimenty a dno postupně stoupá až k ponornému čerpadlu, což může vést až k jeho poškození, je vhodné si nechat vrtanou studnu vyčistit. Nejčastější metodou tohoto čištění je motoda airliftu, kdy dojde ke zvíření sedimentů a jejich odsátí z vrtu.

Co můžu dělat pro běžnou údržbu?

Mezi běžné údržbové kroky patří ochrana oblasti kolem studny před povrchovou vodou a potenciálními znečišťovateli. Ujistěte se, že okolí studny je čisté a dobře odvodněné, aby se zabránilo vstupu nečistot do vrtu. Také je důležité pravidelně kontrolovat a udržovat čerpadlo a jeho komponenty podle doporučení výrobce.

Závěr

Pravidelná údržba a udržitelný provoz Vaší vrtané studny jsou klíčové pro zajištění čisté a bezpečné pitné vody pro vaši domácnost. Pokud si nejste jisti svými schopnostmi provádět údržbu sami, je vždy nejlepším řešením obrátit se na profesionální servis. Společnost VBV GEO nabízí kompletní servisní služby, které zajistí, že Vaše studna bude i nadále správným zdrojem vody pro Vaši rodinu i Vaše podnikání.